„To free the energies of the human spirit is the high potentiality of all human association.”

Mary Parker Follett

În artă și în sport se vorbește foarte mult de talent.

Să fii un manager foarte bun necesită talent?

Eu nu cred asta. După cum nu cred nici că managementul este o profesie.

Ceea ce cred însă este faptul că managementul se poate învăța.

Una din cele mai simple definiții ale managementului la care mă raportez deseori aparține doamnei Mary Parker Follett:

”Management is the art of getting things done through people.” (Managementul este arta de a duce la bun sfârșit lucrurile prin intermediul oamenilor).

Din această definiție simplă și scurtă (10 cuvinte) identifică imediat 3 atribute principale a le unui manager:

  • Orientarea către acțiune, taskuri, activități;
  • Orientarea către rezultate;
  • Orientarea către oameni.

Dacă mergem către o abordare mai formală, putem spune că managementul este definit ca

  • urmărirea eficientă și efectivă a obiectivelor organizaționale,
  • prin integrarea muncii depuse de oameni
  • (și realizată )prin intermediul planificării, organizării, conducerii și controlului resurselor disponibile.

Observăm apariția a doi noi termeni foarte importanți: eficient și efectiv.

Eficient – se referă la mijloacele pe care le utilizăm în atingerea obiectivelor organizaționale sau mai bine spus la utilizarea înțeleaptă a resurselor: bani, oameni, materiale, etc.

Efectiv – se referă chiar la obiective sau altfel spus obținerea rezultatelor așteptate, luarea unor decizii corecte și punerea (și urmărirea) lor în practică astfel încât obiectivele setate la nivel de organizație să fie atinse.

Tot în definiția formală găsim și cele 4 lucruri de bază pe care un manager le face într-o organizație (cele 4 funcții de bază ale managementului):

Planificarea

Prima dintre cele patru funcții ale managementului este planificarea.

Nu ești manager și nu faci management până nu ai un proces de planificare și un plan.

Aceasta înseamnă înțelegerea scopurilor și obiectivelor organizației din care derivă obiectivele tale ca manager (al unei echipe, departament, birou, compartiment, etc).

Stabilirea obiectivelor tale manageriale este începutul planificării tale strategice. A avea un plan (strategic sau tactic) este modul în care ajungi de la punctul A la punctul B, în care îți atingi (sau depășești obiectivele).

Planificarea presupune identificarea tuturor sarcinilor / acțiunilor / activităților care trebuie derulate, prioritizarea acestora și acordarea unui termen limită pentru realizarea fiecăreia.

Comunicarea este un element cheie al planificării. Managerii trebuie să comunice clar planul echipei lor pentru ca aceștia să execute corect activitățile. Ei trebuie să comunice și cu părțile interesate (stakeholders) și să le țină la curent cu progresul proiectelor în care sunt implicați.

Organizarea

Nu poți gestiona oameni, echipe, resurse, echipamente, relații fără organizare, fără să fii organizat(ă).

Prin organizare un manager se asigură că firma, departamentul sau proiectul său funcționează fără probleme. Acest lucru se realizează prin crearea de procese și structuri interne, dar și prin înțelegerea echipei sau a subordonaților tăi astfel încât să îi poți pune în pozițiile care li se potrivesc cel mai bine (obțin rezultate, le place ceea ce fac).

Asta nu înseamnă că un manager organizează / deleagă doar sarcini și se asigură că cei care lucrează la acestea au resursele de care au nevoie pentru a-și face treaba. Prin procesele și structurile pe care le folosește un manager se asigură și că resursele (indiferent de natura lor) sunt folosite eficient și livrabilele, deadline-urile / obiectivele urmărite sunt atinse.

Conducerea

A conduce înseamnă a avea abilitățile, aptitudinile de comunicare și capacitatea de a-i motiva pe cei cu care lucrezi și pe care îi coordonezi.

Leadership-ul este un rol critic pentru oricine din management, motiv pentru care este una dintre cele patru funcții de bază ale managementului.

Dacă nu poți conduce, indiferent de stilul tău de conducere, nu vei fi un manager de succes. Totul este să construiești încredere în echipa ta.

Un manager conduce eficient când are încredere în echipa sa și echipa are încredere în el.

Un manager bun (lider?!) identifică din timp și rezolvă conflictele care apar (când gestionezi un grup divers, vor exista conflicte care pot întârzia realizarea sarcinilor planificate și pot costa organizația).

Indiferent de stilul de conducere pe care îl practici este important să îți motivezi echipa și să o duci către succes (atingerea obiectivelor asumate).

Un manager cu atribute de lider comunică cu și motivează angajații și știe ce trebuie ca el să facă și ce trebuie să le ofere și să ceară de la aceștia pentru a obține rezultatele dorite.

Controlul

Funcția de control implică monitorizarea și urmărirea progresului și a performanței pentru a ajuta la luarea deciziilor potrivite în funcție de rezultatele monitorizării.

Scopul controlului în management nu este să îți stresezi subordonații / colegii, ci să te asiguri că activitatea lor contribuie la atingerea obiectivelor și scopurilor afacerii.

Unii manageri vor prefera să traseze detaliat fiecare acțiune pentru fiecare membru al echipei, alții vor permite subordonaților să își gestioneze singuri activitatea.

Indiferent de ce fel de manager ești contează să atingi, împreună cu echipa (departamentul, biroul) obiectivele asumate.

În episodul următor vom vorbi despre: tipuri de organizații, niveluri de management și tipuri de manageri.