„Learning to stand in somebody else’s shoes, to see through their eyes, that’s how peace begins. And it’s up to you to make that happen. Empathy is a quality of character that can change the world..”

Barack Obama

Empatia este înclinația și aptitudinea unei persoane de a se identifica cu starea de spirit a altcuiva într-o anumită situație și capacitatea de a vedea lucrurile din punctul de vedere al altui individ sau grup. Empatia este mai degrabă un atribut intelectual, decât unul emoțional.

Mulți antreprenori sau directori generali sunt atenți la rentabilitatea capitalului (ROC) sau rentabilitatea investițiilor (ROI), dar rentabilitatea oamenilor este cea care face ca o afacere să funcționeze.

În timp ce capitalul permite angajarea oamenilor necesari funcționării unei afaceri, motivația și angajamentul oamenilor sunt elementele care determină amploarea retururilor (venituri, profit, cifra de afaceri, cotă de piață, etc).

Pentru a obține ce e mai bun de la oameni, trebuie să-i faci să se simtă în siguranță și importanți, ceea ce necesită capacitatea de a avea și de a proiecta empatie.

După criza COVID, o parte din manageri au început să vadă empatia ca pe o resursă și nu o obligație. Ei vor să dezvolte empatia în afacerile lor pentru a obține rezultate mai bune cu bugete constante sau chiar mai mici.

A vedea lucrurile din mai multe puncte de vedere, fără să-ți ignori propria opinie sau credință și să sintetizezi și analizezi perspective contrare este o aptitudine rară și foarte valoroasă.

Pentru majoritatea oamenilor dobândirea acestei aptitudini necesită un efort conștient și o pregătire riguroasă, fie printr-un efort individual, fie în cadrul unui grup.

Liderii și managerii companiilor trebuie să fie supuși unor programe pentru a asigura înțelegerea și practicarea clară și consecventă a empatiei la nivelul întregii organizații.

Aceștia trebuie să poată distinge între simpatie și empatie și să facă analize corecte pentru toți cei implicați într-un anumit context. Ei trebuie să se asigure că empatia este autentică și nu doar o formă fără fond (ipocrizie). Falsa empatie poate face mult mai mult rău unei organizații decât lipsa acesteia.

Pe de altă parte, managerii trebuie să învețe (sau să-și perfecționeze) ascultarea activă și răbdarea, acestea fiind două elemente centrale ale empatiei.

Dorința și voința de a avea și de a proiecta empatie sunt atribute obligatorii ale managerilor actuali. Empatia permite legături mai puternice între oameni, relații plăcute, mai multă colaborare și inovație și o mai bună rezistență în fața provocărilor.

Empatia poate fi dificil de capturat în cifre, dar efectul ei asupra cifrelor financiare poate fi uriaș.