„To free the energies of the human spirit is the high potentiality of all human association.”

Peter Drucker

În cele mai multe organizații vom întâlni 4 niveluri de management:

  • Top Management
  • Middle Management
  • First-Line Management
  • Team Leaders

Top Managers

Sunt cei care iau decizii pe termen lung cu privire la direcția generală a organizației și stabilesc misiunea (viziunea), obiectivele și strategiile pentru aceasta. Ei trebuie să acorde multă atenție mediului extern, fiind deopotrivă atenți la oportunitățile și problemele pe care organizația le întâlnește și elaborează strategii pentru a le face față. Astfel, managerii de la acest nivel trebuie să fie orientați spre viitor, să gândească și să acționeze strategic și să fie capabili să conducă organizația în condiții incerte, cu schimbări frecvente în piață și cu o competiție mereu crescândă.

Denumirile frecvent întâlnite sunt: Director General, Director Executiv, CEO (Chief Executive Officer, COO (Chief Operating Officer), Președinte, ș.a.m.d.

Cei mai influenți CEO 2022

Middle Managers

Sunt cei care implementează politicile și planurile top managerilor (manageri ierarhic superiori) și supraveghează și coordonează activitățile managerilor de primă linie (ierarhic subordonați).

Acești manageri se ocupă de problemele de zi cu zi care apar într-o filială/sucursală a afacerii, într-un anumit departament sau într-o anume zonă geografică. Ei se ocupă mai degrabă de oameni decât de ecrane sau utilaje.

Titlurile pot include, printre altele: director zonal / regional, director/ manager divizia Y, manager magazin, manager departament X, ș.a.m.d.

First-Line Managers

Urmărind planurile managerilor de mijloc și de top, managerii de primă linie iau decizii operaționale pe termen scurt, monitorizând și coordonând sarcinile zilnice ale personalului nemanagerial. Ei sunt cei mai apropiați de echipe și de oamenii din organizații și (co)răspunzători de obținerea rezultatelor necesare pentru atingerea obiectivelor organizației.

Team Leaderi

Munca în echipă este o componentă esențială a succesului unei afaceri. Organizațiile folosesc echipe pentru sarcini care nu pot fi îndeplinite de o singură persoană, deoarece membrii unei echipe au o varietate de perspective, cunoștințe și abilități. Team Leaderii facilitează activitățile membrilor echipei pentru a ajuta echipele să-și atingă obiectivele. Cu alte cuvinte, liderii de echipă se asigură că membrii echipei lor au tot ce le trebuie pentru a avea succes.

Niveluri de Management

preluare din Management – A PRACTICAL INTRODUCTION – 10th Edition – de Angelo Kinicki și Denise Breaux Soignet

Mai putem introduce o perspectivă asupra nivelurilor de management dacă vom clasifica managerii în funcție de rolul lor: funcțional sau general.

Un manager funcțional este responsabil de o singură activitate/funcție organizațională.

Astfel întâlnim: Director/Manager Financiar, Director/Manager de Marketing, Director/Manager de Vânzări, etc.

Un manager general este responsabil pe mai multe (sau toate) activitățile/funcțiile organizaționale. De exemplu un Director Operațional poate fi responsabil de departamente precum: Logistică, Aprovizionare, Juridic, Resurse Umane, etc.